Trong hội nghị sơ kết tình hình nhiệm vụ quý III/2018 và phương hướng quý IV/2018, ban Thường vụ huyện ủy Phú Quốc họp bàn và đưa ra nhiều vấn đề đã thực hiện và đang, tiếp tục triển khai trong thời gian 3 tháng cuối năm 2018.

Huyện Phú Quốc tăng cường quản lý xây dựng, đất đai, tài nguyên khoáng sản và môi trường trên toàn đảo trong quý IV năm 2018

Phú Quốc tăng cường quản lý đất đai 2018